Katrā uzņēmumā ir nepieciešams profesionāls grāmatvedis, kurš seko līdzi nozares aktualitātēm!

Katrā uzņēmumā ir nepieciešams profesionāls grāmatvedis, kurš seko līdzi nozares aktualitātēm!

Grāmatvedība joprojām ir viena no pieprasītākajām profesijām mūsdienās. Grāmatvedis ir tas, kurš ir atbildīgs par uzņēmuma grāmatvedību jeb to, kā jūsu uzņēmums reģistrē, organizē un izprot finanšu informāciju. Grāmatveži strādā ne tikai ar ieņēmumiem, izdevumiem, aktīviem, saistībām, ienākumu pārskatiem, bilancēm, naudas plūsmu un cipariem kopumā – uz to pleciem ir liela atbildība, tāpēc neapšaubāmi, ka zinošs un profesionāls grāmatvedis, kas izprot mūsdienu tehnoloģiskos izaicinājumus, pārzina likumdošanu un nodokļu jautājumus, ir neatsverama nepieciešamība katrā uzņēmumā.

Protams, grāmatvežu darbs mainās un prasa arvien vairāk zināšanu, jo likumdošana nepārtraukti pilnveidojas un arī nodokļi piedzīvo savas izmaiņas, tāpēc jādomā, ka, ja no tehniskā viedokļa grāmatvedība varētu kļūt vieglāka, tad pats grāmatvedības process joprojām būs visai plašs un sarežģīts.

Lai palīdzētu grāmatvežiem apgūt aktuālākās zināšanas, Biznesa Akadēmija piedāvā virkni semināru un kursu grāmatvežiem.

“Grāmatvedībai ir būtiska loma uzņēmuma vadīšanā, jo tā palīdz izsekot ienākumiem un izdevumiem, nodrošina likumu ievērošanu un sniedz investoriem, vadībai un valdībai kvantitatīvu finanšu informāciju, kuru var izmantot, pieņemot lēmumus uzņēmējdarbībā, tāpēc droši var apgalvot, ka pareizi un efektīvi kārtota grāmatvedība ļoti lielā mērā var palīdzēt uzņēmuma vispārējai darbībai un ikvienam uzņēmumam ir svarīgi atrast labu, zinošu un kompetentu grāmatvedi, kas savu darbu paveiks izcili,” uzsver Biznesa Akadēmijā.

Apmācību ietvaros apmeklētājiem būs iespēja uzzināt visu aktuālo informāciju par grāmatvedību un to likumdošanu, dīkstāves pabalstiem, valsts programmu aizdevumiem, nodokļu parādiem, kredītbrīvdienām, darba tiesībām, dokumentāciju utt.

Plašāka informācija par apmācību iespējām šeit: https://registreties.lv/gramatvediba-un-nodokli