Strauji palielinās pieprasījums pēc grāmatvedības apmācībām

Strauji palielinās pieprasījums pēc grāmatvedības apmācībām

Grāmatvedība ir viena no pieprasītākajām profesijām un pat vismazākajā firmā obligāti ir jābūt grāmatvedim, kurš ir atbildīgs par uzņēmuma grāmatvedību jeb to, kā jūsu uzņēmums reģistrē, organizē un izprot finanšu informāciju. Ņemot vērā šāda darba atbildību, nenoliedzami, ka zinošs un profesionāls grāmatvedis, kas izprot mūsdienu tehnoloģiskos izaicinājumus, pārzina likumdošanu un nodokļu jautājumus, ir neatsverama nepieciešamība katrā uzņēmumā. Tieši šī iemesla dēļ grāmatvedības apmācības kļūst arvien pieprasītākas.

“Grāmatvežu darbs mainās un prasa arvien vairāk zināšanu, jo likumdošana nepārtraukti pilnveidojas un arī nodokļi piedzīvo savas izmaiņas. Grāmatvedībai ir būtiska loma uzņēmuma vadīšanā, jo tā palīdz izsekot ienākumiem un izdevumiem, nodrošina likumu ievērošanu un sniedz investoriem, vadībai un valdībai kvantitatīvu finanšu informāciju, kuru var izmantot, pieņemot lēmumus uzņēmējdarbībā, tāpēc droši var apgalvot, ka pareizi un efektīvi kārtota grāmatvedība ļoti lielā mērā var palīdzēt uzņēmuma vispārējai darbībai, tāpēc ikvienam uzņēmumam ir svarīgi atrast labu, zinošu un kompetentu grāmatvedi, kas savu darbu paveiks izcili,” skaidro Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrā.

Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs ir sagatavojis sarakstu ar aktuālākajām grāmatvedības apmācībām, kas būs noderīgas gan grāmatvežiem iesācējiem, kas vēlas iegūt sākotnējās zināšanas, gan grāmatvežiem, kas vēlas pilnveidot jau esošās zināšanas un prasmes:

Grāmatvedības un nodokļu jaunumu apmācību kurss “GRĀMATVEDĪBAS AKADĒMIJA: grāmatvedības uzskaites un nodokļu jaunumi, to optimizācijas iespējas jeb kā grāmatvedim kļūt par uzņēmuma vērtīgāko darbinieku.” Apmācībām iespējams pieteikties šeit: http://registreties.lv/gramatvedibas-akademijas-intensivais-kurss

No apmācību programmas grāmatveži iegūs ne vien tik ļoti nepieciešamās zināšanas, bet arī pieredzi un izpratni par likumiem un dažādiem jaunumiem, lai nākotnē veiksmīgi spētu vairot uzņēmuma panākumus un ieņēmumus. Regulārās un niansētās apmācības grāmatvedības jomas pārstāvjiem un komersantiem atsvaidzinās zināšanas un neļaus aizmirst tik svarīgos noteikumus veiksmīgai biznesa izaugsmei, kā arī jau iepriekš apgūtā informācija tiks papildināta ar jaunām aktualitātēm.

Praktiskais vienas dienas seminārs “Grāmatvedības metodika un izmaiņas 2020. gadā. Kā pareizi plānot un īstenot grāmatvedības politiku uzņēmumā, iestādē un biedrībā”. Apmācībām iespējams pieteikties šeit: http://registreties.lv/gramatvedibas-metodika

Semināra ietvaros ikvienam dalībniekam būs iespēja uzzināt par aktuālajām izmaiņām likumos, grāmatvedības politiku, avansa norēķiniem, dokumentu apriti un daudziem citiem svarīgiem jautājumiem.

Praktiskais seminārs “Uzņēmuma klientu obligātā izpēte, risku noteikšana, patiesa labuma guvēji, jauni sodi un starptautisko sankciju ievērošana. Sliekšņa deklarācija.Jauni grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likumā”.Apmācībām iespējams pieteikties šeit: http://registreties.lv/NILL-likums.

Seminārā uzzināsiet visu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, par sankciju ievērošanas pamatprincipiem un prasībām, kā arī par fizisko personu datu apstrādes politiku, sliekšņa deklarāciju, patiesā labuma guvēja noskaidrošanu, kā arī gūsiet atbildes uz virkni citiem būtisku jautājumu.

Apvienotais praktiskais grāmatvedības seminārs “Visas aktuālās izmaiņas nodokļu likumdošanā un grāmatvedības uzskaitē uz 2020. gada 1. septembri, par kurām jābūt informētam katram uzņēmumam un iestādei”. Apmācībām iespējams pieteikties šeit: http://registreties.lv/izmainas-nodoklu-likumdosana

Šajā seminārā tiks skatītas tādas tēmas kā veiktie būtiskākie grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli”, “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (VSAOI) un “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Tiks apskatītas arī izmaiņas Darba likumā, kā arī Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā un LR MK noteikumos.

Plašāka informācija par citiem kursiem un apmācībām pieejama šeit: http://registreties.lv/apmacibas