Tagad iespējams piedalīties aktuālākajos lietvedības semināros arī vasaras sezonā!

Tagad iespējams piedalīties aktuālākajos lietvedības semināros arī vasaras sezonā!

Ikvienam uzņēmumam, valsts un pašvaldību iestādei ir regulāri jāseko līdzi jaunumiem un izmaiņām dokumentu pārvaldības regulējumā un lietvedības noteikumos, tostarp, jāseko līdzi elektronisko dokumentu plūsmai, jānodrošina to veiksmīga apstrāde, kā arī kvalitatīvai attīstībai liela nozīme ir dokumentu pareizai izstrādei, dokumentu plūsmas organizēšanai un dokumentu arhivēšanai.

Katrā uzņēmumā visi attaisnojuma dokumenti, grāmatvedības reģistri, inventāra saraksti, gada pārskati un to pielikumi, kā arī grāmatvedības organizācijas dokumenti (kontu plāni, kodifikatori u.c.) sistemātiski jāsakārto un jāuzglabā uzņēmuma arhīvā. Lai izvairītos no nevēlamām konfliktsituācijām, kas saistītas ar neprecīzu dokumentu apstrādi, ikvienam lietvedim vai arhivāram ir regulāri jāatjauno savas zināšanas. Tāpat uzņēmumiem nepārtraukti jāseko līdzi ne tikai papīru dokumentu plūsmai, bet arī jāspēj efektīvi nodrošināt elektronisko dokumentu apstrādi un uzskaiti. Lai veiksmīgi attīstītu savu biznesu, kā arī nodrošinātu uzņēmuma efektīvu darbību, elektronisko dokumentu pārvaldība ir neatņemama ikdienas darba sastāvdaļa, īpaši mūsdienu konkurences apstākļos, kad katram uzņēmuma darbību regulējošam procesam jābūt sakārtotam. Liela nozīme ir uzņēmuma darbinieku izaugsmes veicināšanā, nodrošinot regulāru zināšanu atjaunošanu īpaši lietvežiem un biroja vadītājiem, kam ikdienas darbs nav iedomājams bez dažādu dokumentu apstrādes.

“Lietvedības mācību centrs” aicina apmeklēt trīs aktuālus arhīvu un elektrisko dokumentu pārvaldības seminārus ar līdzfinansējumu:

Aktuāls seminārs visiem lietvežiem, biroja vadītājiem un administratoriem “Elektroniskie dokumenti – to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība” Semināra norises laiks: 22. jūnijs.

Lai veiksmīgi attīstītu savu biznesu, kā arī nodrošinātu uzņēmuma efektīvu darbību, elektronisko dokumentu pārvaldība ir neatņemama ikdienas darba sastāvdaļa, īpaši mūsdienu konkurences apstākļos, kad katram uzņēmuma darbību regulējošam procesam jābūt sakārtotam. Liela nozīme ir uzņēmuma darbinieku izaugsmes veicināšanā, nodrošinot regulāru zināšanu atjaunošanu īpaši lietvežiem un biroja vadītājiem, kam ikdienas darbs nav iedomājams bez dažādu dokumentu apstrādes.

Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/e-dokumentu-seminars

Praktiskais seminārs uzņēmumiem un valsts, pašvaldību iestādēm “Arhīvu pārvaldība. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana.” Semināra norises laiks: 8.jūnijs.

Seminārs paredzēts institūciju, uzņēmumu, struktūrvienību vadītājiem, darbiniekiem, kuri atbild par arhīva izveidi un dokumentu arhivēšanu. Uzzināsiet atbildes uz tādiem jautājumiem: kā nodrošināt vieglu, ātru un normatīvajam regulējumam atbilstošu dokumentu arhivēšanu; kā dokumentus saglabāt un izmantot kā apliecinājumus un pierādījumus gan darbiniekiem, gan vadībai; kā piemērot jauno normatīvo regulējumu arhīvu pārvaldībā; vai uzņēmumā un institūcijā arhivēšana atšķiras; ko un kad iznīcināt; kas notiek, ja dokumenti netiek atbilstoši saglabāti?

Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/arhivu-parvaldibas-seminars

Praktiskais seminārs un meistarklase uzņēmumiem un valsts / pārvaldību iestādēm “DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS DARBA DARBA ORGANIZĒŠANA uzņēmumos un iestādēs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem uz 1.06.2020“. Seminārs tiek organizēts, lai ikvienam dotu iespēju nodrošināt sava uzņēmuma dokumentu apriti, norisi. Semināra norises laiks: 4. jūnijs.

Ņemot vērā no jauna pieņemto Eiropas Savienības personas datu aizsardzības regulu, ir daudz dažādu izmaiņu dokumentu aprites nodrošināšanā, lai tā atbilstu visām regulas prasībām – par to arī apjomīgs informatīvais bloks šajā seminārā.
Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/dokumentu-parvaldibas-seminars

Apmācību iespējas:

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 59 + PVN.

APMĀCĪBAS NEKLĀTIENĒ, dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijai e-pastā.
Cena: ar “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumu (vēl pieejams!) – tikai EUR 39 + PVN.

Nekavējieties – attīstiet savu potenciālu un esiet profesionālis savā jomā!